Faglig arena for datadeling og informasjonsforvaltning

Denne arenaen gir en fast møteplass for å diskutere tema innenfor informasjonsforvaltning og deling og bruk av data.

På denne siden

  Vårt felles mål er at gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen i forvaltningen. Virksomhetenes kontinuerlige arbeid med orden i eget hus basert på et felles rammeverk som sikrer føringer og struktur, danner grunnmuren for bedre samhandling.

  Erfaringsdeling

  Det er etablert en fast digital møteplass, en faglig arena, for å kunne diskutere tema knyttet til informasjonsforvaltning og deling og bruk av data.

  Det er møter hver onsdag fra 9 til 11, og du finner agenda og nettadressen til møtene på digdir.no. Alle kan delta.

  Vi har også etablert et skriftlig, digitalt nettforum kalt Datalandsbyen, hvor du kan stille spørsmål og diskutere tema knyttet til deling og bruk av data.

  Les mer om rammeverket for informasjonsforvaltning.

  Du kan melde deg inn i Linkedin-gruppa Faglig Arena for Informasjonsforvaltning for å få innspill til tema, knyte kontakter, delta i diskusjoner og få oppdateringer om arbeidet.

  Presentasjoner fra møter

  Fra mars 2020 arrangeres alle faglige forum digitalt, og disse presentasjonene finner du i arrangementsoversikten.

  Kontakt

  Informasjonsforvaltning

  Oversikt over møter og tilhørende presentasjoner fra 2021

  13. januar:

  • Utredning om aktiv tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon, Kluge Advokatfirma AS v/ Thomas Rieber-Mohn

  • ESAS og Justishub, Promis Navigate AS v/Kristin Halvorsen

  27. januar:

  • Sveriges svar på data.norge.no: dataportal.se. DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. v/ Kristine Ulander og Mattias Ekhem

  • Bærekraftig digital utvikling av landbruket - eksempler på fellestjenester i det digitale økosystemet i norsk landbruk (samtykketjenester, klimakalkulator, bondens dashboard m.m.) v/Erland Kjesbu

  3. februar:

  • Hvorfor skal vi tenke datadrevet? v/ Hanne Larsen og Christian Mellbye - Sopra Steria

  • På vei fra prosjekt "Arkiv" til "Informasjonsforvaltning"- et reisebrev fra anskaffelsesområdet v/Anna Frantzen og Hilde Kjølset - divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ

  10. februar:

  • Tverrfaglig regelverk- og systemutvikling. Digdir v/ Benedicte Sørli og NAV v/ Ane Heggelund

  • Om Kompensasjonsordningen. Brønnøysundregistrene v/ Marit H Torseth m.fl.

  17. februar:

  • Deling av opplysninger fra Skatteetaten til kommunene. KS v/Mette Dørum og Skatteetaten v/ Bjørn Sletten

  • Samåpne - utvikling av konsept for samskaping av ideer med næringslivet ved bruk av åpne kommunale data og problemstillinger. Trondheim kommune v/ Ola Eirik Klingen

  3. mars

  • Fra spørreundersøkelsen om Orden i eget hus - En kort gjennomgang av de foreløpige funnene. Digdir v/ Anne Karete Hvidsten og Nils Mehus

  • Om Nordic Smart Government samt tilhørende behov og muligheter (fellesløsninger/økosystem). Brønnøysundregistrene v/ Steinar Skagemo, Digdir v/ Rolf Jacobsen

  10. mars:

  • Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet med flere tema: Innledning, Økosystemet Fellestjenester BYGG – oversikt og status, Hvordan tilrettelegge datagrunnlag for selvbetjening? Erfaringer fra Miljødirektoratet, Hvordan bidra til standardisert praksis?, Om Nasjonale sjekklister for byggesak, Hvordan samhandler DiBK med markedet?, Fremtiden er i 3D – om etablering av byggesaksBIM. v/ Kari Befring Bjørnstad, Olaug Hana Nesheim, Pål Theodorsen, Hilde Grevskott Larsen, Oddvin Farestveit

  24. mars:

  • Deling og bruk av data i bærekraftsarbeidet – muligheter og utfordringer, samt kort om taksonomien. v/ Geir Graff, Asker kommune og Sindre Rovde, Ålesund kommune

  • Nytt fra arbeidet med Felles datakatalog. v/ Digitaliseringsdirektoratet

  7. april:

  • Hvordan bli litt mer A4 – standardisering av samarbeidsavtaler om datadeling. Skatteetaten v/ Kristin Lyng og Martin Smidt Sagstuen

  • Datakonsument og dataeier må forstå hverandre – nødvendigheten av community-funksjonalitet i Felles datakatalog. Digitaliseringsdirektoratet v/ Øystein Åsnes m.fl

  14. april:

  • Dataforvaltning og-deling i kommunene. Agenda Kaupang v/ Kristin Brænden og Gjermund Lanestedt

  • Om forskriftsarbeid for vegdata og trafikkinformasjon. Statens vegvesen v/ Jacob Trondsen og Ivar Christiansen

  21. april:

  • Data.gouv.fr - Den franske åpne dataplattformen. Etalab v/ Mario Restucca

  • Seriøst? Hvordan henger seriøsitetsrammeverket og eBevis sammen?
   Marie Egenæs (Skatteetaten) og Hilde Kjølset (Anskaffelsesdivisjonen i DFØ) forklarer hva seriøsitetsrammeverket er, hvilke utfordringer eBevis prosjektet møtte på, og hvordan rammeverket kan forenkle fremtidig deling av seriøsitetsinformasjon

  28. april:

  • Ontologier for systematisering av bærekraftig utvikling.

   Ved å bruke SSBs taksonomi for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene har et bachelorprosjekt ved NTNU, i samarbeid med Trondheim kommune, utarbeidet en ny måte å fremstille sammenhenger mellom bærekraftsmål for kommunen. Vi får en intro til bachelorprosjektet og ontologier samt en live demo av utviklet prototype

   Fra Trondheim kommune: Leendert Wienhofen. Fra NTNU: Andreas Winther Moen, Haakon Gunnarsli, Benedicte Helen Myrvoll, Erik Mjaaland Skår, Per Solibakke, Vemund Eggemoen og Øyvind Schjerven

  • Regjeringens ferske melding til Stortinget om data som ressurs - datadrevet økonomi og innovasjon (Meld. St. 22 (2020 - 2021) inneholder regjeringens politikk for hvordan Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data til økt verdiskaping og en bærekraftig samfunnsutvikling.

  5. mai:

  • Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for fintech - erfaringer fra prosjekt om deling av data etter Hvitvaskingsloven. Finanstilsynet v/ Vidar Nordtømme

  • "Schremt av Schrems II? - Jakten på det juridiske handlingsrommet etter EU-dommen". Digitaliseringsdirektoratet v/ Jens Osberg

  12. mai:

  • Bevarings- og kassasjonsplan for Brønnøysundregistrenes registerforvaltning – og koblingen til informasjonsforvaltningsområdet og "Orden i eget hus". v/ Martin Bould – for tiden medarbeider ved Brønnøysundregistrene, men med lang fartstid innen arkivering og dokumentasjonsarbeid

  • Measure2Motivate - Et informasjonsforvaltningsprosjekt i Equinor som skapte engasjement og etablerte datakultur basert på tillit og felles forståelse av verdien av data. v/ Sophus Aarnæs, Asker kommune og Tore Hoff, Equinor

  19. mai:

  • Om aksjebok på blokkjede. v/ Stein Bjørnstad, Symfoni solutions - i samarbeid med Brønnøysundregistrene

  • Deling av digital strukturert informasjon mellom aktører i nødmeldetjenesten. v/ Mari Einen Sævik, Kripos og Anne Mari Nordvik, Direktoratet for sikkerhet og beredskap

  2. juni:

  • Deling av data og informasjonsforvaltning. Digitaliseringsdirektoratet v/ Tone Hagberg Olsen

  • Nasjonal verktøykasse for deling av data. Digitaliseringsdirektoratet v/ Helle Astrid Stedøy

  • Datafabrikken + tid til spørsmål, innspill og diskusjon rundt temaene. Digitaliseringsdirektoratet v/Kyrre Nordhagen

  9. juni:

  • OECD presenterer rapporten om Rules as Code (RaC). OECD/OPSI v/ James Mohun and Jamie Berryhill
  • Om digitalisering av miljøloven i Nederland - "Rules as Code" i praksis. Miljødepratementet i Nederland v/ Vincent van Dijk

  16.06:

  • Fremtidens miljødata - en konseptvalgsutredning for økt tilgjengeliggjøring av miljødata. ved Ingunn M. Limstrand, Seksjonsleder i miljødata og geoinformasjon, Miljødirektoratet

  • Litt om Tjeneste- og hendelseskatalog». «Lansering av nettforumet Datalandsbyen - et samarbeid mellom FDK, Datafabrikken og Statens vegvesen". ved Stig Dørmænen, Christiane Fröhlich m.fl, Digitaliseringsdirektoratet

  25. august:

  • Informasjonsforvaltning er ikke et mål i seg selv - Lånekassens rammeverk for informasjonsforvaltning". Lånekassen v/ Gustav Aagesen, leder data og informasjonsforvaltning (CDO).

  • Oslo Origo - Reisen til dataplattformen". Oslo origo v/ Ximena A. Støen - produktområdeleder datadeling og gjenbruk og Fredrik Vraalsen - Tech Lead for dataplattformen.

  Oversikt over møter og tilhørande presentasjoner fra 2020

  26. august:

  • «Statlige tilsyn samarbeider om deling av data». Arbeidstilsynet v/ Bernt Skjemstad
  • «Om arbeidet med Akson». Direktoratet for e-helse.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  2. september:

  • «Handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi». Digitaliseringsdirektoratet v/ Arvid Thuestad.
  • «Navs erfaringer med utvikling av koronaløsninger». NAV v/ Petter Hafskjold.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  16. september.

  • «NAVs tekniske retning». NAV/ v Audun Fauchald Strand og Truls Jørgensen.
  • «Veileder for avlevering av språkdata til språkteknologi». Språkrådet v/ Kristin Eide.

  Presentasjonene finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  30. september:

  • Temamøte: «Digitale plattformer for deling av offentlige data».

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  7. oktober:

  • “Ireland’s Open Data Success Story, Challenges and Next Steps”. v/ Pierre Baviera and Fergal Marrinan
  • “Information sharing in public sector”. Gartner v/ Arthur Mickoleit

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

  14. oktober:

  • «En presentasjon av SamÅpne». Trondheim kommune v/ Ola-Eirik Klingen
  • «Om metadatakvalitet m.m. i Felles datakatalog». Digitaliseringsdirektoratet.

  Presentasjonene finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

  21. oktober:

  • «Om pilot for Innebygget arkiv». Arkivverket v/ Marthe Rosenvinge og Nav v/ Håkon Jendal
  • «Nasjonalt ressurssenter for deling av data - en orientering». Digdir v/ Tone Bringedal, og Astrid Solhaug, Lånekassen v/ Liv B Simonsen
  • «Om Protokolldelen av Felles datakatalog». Digdir v/ Roger Stenbakk Olsen

  Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

  28. oktober:

  • «Hvorfor fellesbegreper?». Språkrådet ved Marianne Aasgaard
  • «Behov knyttet til rammeverk, orden i eget hus og FDK». Digitaliseringsdirektoratet v/ Hege Tafjord og Jim Yang
  • «Begrepskatalog i Bergen – Erfaringer med tanke på verktøy, metode og samhandling». Bergen kommune v/ Tom Svellingen
  • «Studentprosjekt på samordnet åpning av kommunale data» SamÅpne studentgruppe v/ Erlend Stav m.fl
  • «Erfaringer fra etablering av fellesmodeller» FINT-prosjektet v/ Frode Sjovatsen

  Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  4. november:

  • «Innledning + Tillit som forutsetning for et velfungerende økosystem». Arkivverket v/ Espen Sjøvoll
  • «Orden i eget hus, hvor går vi nå?». Digitaliseringsdirektoratet v/ Hege Tafjord
  • «FAIRness og metadata i helsedatakilder (helseregistre) og Felles datakatalog». eHelse v/ Truls Korsgaard, Digdir v/ Espen Slotvik
  • «Konklusjoner fra POC med Felles datakatalog». Arkivverket v/ Petr Vasilev
  • «Hvordan tenkte NAV på dokumentasjon da vi utviklet foreldrepengeløsningen?». NAV v/ Håkon Jendal

  Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

  11. november:

  Tema for møtet: Viktigheten av godt dokumenterte datakilder for begreps- og modellharmonisering

  • «Enhetsregisteret». Brønnøysundregistrene.
  • «Folkeregisteret» Skattedirektoratet.
  • «Matrikkelen». Kartverket.
  • «Aa-registeret». NAV.

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

  18. november

  • «Nasjonalt ressurssenter for deling av data - Veileder om roller og ansvar ved deling av opplysninger». Digitaliseringsdirektoratet v/Liv Bergliot Simonsen.
  • «Datafabrikken». Digitaliseringsdirektoratet v/ Nils Mehus og Tone Hagberg Olsen. DigitalNorway v/Trond Moengen og Helge Dahl-Jørgensen25. november:
  • «Sandkassen». Datatilsynet v/ Kari Laumann
  • «Om brukerhistorier og behovet for en tjeneste- og hendelseskatalog». Digitaliseringsdirektoratet v/ Felles datakatalog

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

  2. desember:

  • «Aktiviteter i prosjekt Deling av data». Digitaliseringsdirektoratet v/ Tone Hagberg Olsen
  • «Den nye generasjonen e-Identiteter». Digitaliseringsdirektoratet v/ Tor Alvik

  Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

  9. desember:

  • «Forskning og innovasjon ved bruk av syntetiske data». Helse Vest v/ Ingerid Rødset og Synnøve Olset
  • «Om åpen kildekode og samkoding». v/ Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet
  • - Hvilken rolle spiller informasjonsforvaltning for å nå målet om "En digital offentlig sektor"? Brønnøysundregistrene v/ Steinar Skagemo

  Presentasjonene finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir