Oversikt over alle krav og anbefalinger

Her har vi listet opp alle krav og anbefalinger som gjelder innenfor digitalisering i offentlig sektor. Du kan sortere på bruksområde, og velge å filtrere slik at du kun ser krav/anbefalinger for kommunale eller statlige virksomheter. (Obs: siden er under arbeid - listen er ikke komplett)