Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Bruk Altinn sin infrastruktur og tenesteplattform

Altinn sin infrastruktur og tenesteplattform skal som hovudregel brukast ved produksjon av relevante tenester.