Hopp til hovudinnhald

Rettleiaren om internkontroll i praksis beskriv korleis verksemder kan etablere og vedlikehalde systematisk internkontroll på informasjonssikkerheitsområdet.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur