Hopp til hovudinnhald

Ved avlevering eller deponering av arkivdokument, definerer Riksarkivarens forskrift ei rekke format som godkjente. Krava gjeld mellom anna for arkivdokument, digitale fotografi og bilder, kart, video- og lydsekvensar, rekneark, web-sider, presentasjonar og informasjonsmodellar.