Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Bruk godkjente filformat for arkivdokument ved avlevering eller deponering

Ved avlevering eller deponering av arkivdokument, definerer Riksarkivarens forskrift ei rekke format som godkjente. Krava gjeld mellom anna for arkivdokument, digitale fotografi og bilder, kart, video- og lydsekvensar, rekneark, web-sider, presentasjonar og informasjonsmodellar.