Hopp til hovudinnhald

Standard for omgrepsharmonisering og omgrepsdifferensiering gir ein prosess for å avklare likheter og ulikheter i innholdet i sentrale begreper og termer, med formål å harmonisere eller differensiere dem

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur