Hopp til hovudinnhald

Folkeregisteret, einingsregisteret og matrikkelen er nasjonale fellesregister for høvesvis personar, verksemder og eigedommar. Desse skal brukast, så framt vilkår for bruk er fylt.

Kvifor følgje?

Dei nasjonale fellesregistra bidrar mellom anna til å unngå dobbeltrapportering, og sikre gjenbruk av oppdatert og korrekt informasjon om personar, verksemder og eigedomar.