Hopp til hovudinnhald

Leverandøren skal levere det europeiske eigenerklæringsskjemaet i eit standardformat som er fastsett av departementet, saman med førespurnaden om å delta i konkurransen eller tilbodet.

Eigenerklæringsskjema er førebels dokumentasjon for
a) at han oppfyller kvalifikasjonskrava
b) at det ikkje finnast grunnar for avvisning
c) at han oppfyller eventuelle utvelgelseskriterium

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur