Hopp til hovedinnhold

Krav og anbefalingar innan digitalisering Bruk ein prosjektmodell basert på god praksis i gjennomføring av IKT-prosjekt på meir enn 10 mill. kroner

Prosjektvegvisaren er tilrådd modell for overordna prosjektstyring i offentleg sektor.

Denne formuleringa er henta frå Digitaliseringsrundskrivet. Det inneber at det er eit krav for statlege verksemder og ei anbefaling for kommunale.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur