Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Bruk grunnprinsipp for IKT-sikkerheit

Prinsippa definerer eit sett med prinsipp og underliggjande tiltak for å beskytte informasjonssystem mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur