Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk journal- og arkivsystem basert på gjeldende standard

Systemer som brukast til arkivering av journalføringspliktig informasjon, skal følgje krav som er fastsatt i Norsk arkivstandard - Noark.