Hopp til hovudinnhald

eInnsyn er ei felles søketeneste for offentlege dokument, postjournalar, og politiske møter og sakar. Offentlege verksemder bør auke delen dokument som publiserast i fulltekst på eInnsyn.

Kvifor følgje?

eInnsyn er ei løysing som gjer offentleg forvaltning open og tilgjengeleg for innbyggjaren. Retten til innsyn er nedfelt i grunnlova.