Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk eFormidling for å forenkle meldingsutveksling

eFormidling gjer det mogleg å kommunisere på ein enkel måte, utan å måtte ta omsyn til om mottakaren er ei privat verksemd, offentleg verksemd eller innbyggjar.