Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Bruk gjeldande referansearkitekturar ved utvikling av løysingar for informasjonsutveksling

Ein referansearkitektur gir rettleiing til utforming av arkitekturar og løysningar innan eit avgrensa område. Ved utvikling av nye løysingar for meldingsutveksling bør referansearkitekturane for eMelding og eOppslag nyttast.

Ta gjerne kontakt om du har du eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur