Hopp til hovudinnhald

Forvaltningstandard for omgrepsbeskrivingar for offentlege verksemder. Den beskriv kva element som skal og kan takast med når offentlege verksemder dokumenterer/beskriv sine omgrep og omgrepssamlingar.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur