Hopp til hovedinnhold

På områder der det ikkje er forskriftsfesta krav til bruk av spesifikke standardar, er det eit krav at ein vurderer om det finst relevante opne standardar som kan brukast. Dette gjeld både ved anskaffing, utvikling, oppsett, drift og bruk av IT-løysingar.

Det er ikkje laga spesifikk rettleiing.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur