Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk Altinn som kanal for etablerarar og næringsdrivande

Altinn.no er hovudkanal frå offentleg forvaltning for overordna informasjon om rettar og plikter for etablerarar og næringsdrivande.