Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk klart og godt språk

Klart og godt språk er ein føresetnad for at brukarane skal forstå informasjonen frå det offentlege. Det er derfor viktig å bruke klarspråk i all tenesteutvikling, brukarretta informasjon og kommunikasjon.