Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Bruk klart og godt språk

Klart og godt språk er ein føresetnad for at brukarane skal forstå informasjonen frå det offentlege. Det er derfor viktig å bruke klarspråk i all tenesteutvikling, brukarretta informasjon og kommunikasjon.