Ferdigstilte initiativer

Her finner du en samlet oversikt over nye virkemidler og ressurser og hvordan disse kan tas i bruk av din virksomhet.

Innhold

  Økt deling av data og verdiskaping

  llustrasjon der noen figurerer henter ut elementer fra skuffer i en kubistisk koloss, og andre samtaler, leser, eller bærer elementer rundt en datamaskin

  Hvilke utfordringer kan du støte på når du skal dele data med andre, eller noen ønsker å dele data med deg? I arbeidet med handlingsplanen er det både etablert et ressurssenter for deling av data du kan henvende deg til, og utarbeidet en verktøykasse for deling av data. Regjeringen har også utarbeidet en strategi for kunstig intelligens (KI) som beskriver muligheter og utfordringer knyttet til bruk av kunstig intelligens.

  Styring og samordning for en mer sammenhengende sektor

  Ansatte rundt et bord

  Skate (Styring og koordinering av tjenester for e-forvaltning) er et rådgivende organ for Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og digitaliseringsministeren. Organet er satt sammen av toppledere fra offentlige virksomheter. I 2020 fikk organet nytt mandat. Skate skal ha en aktiv rolle i utvikling, gjennomføring og oppfølging av digitaliseringsstrategien.

  Digitaliseringsstrategien er en felles strategi for stat og kommune. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS. Avtalen skal følges opp i konsultasjonsordningen i et eget digitaliseringsmøte på vårparten.

  Styrket samarbeid med privat sektor

  Fire hender som holder hverandre i en knute

  Hvordan du kan benytte startups, eller oppstartselskaper, til å realisere dine digitaliseringsambisjoner får du hjelp til av det nyetablerte programmet StartOff.