Økt deling av data og verdiskaping

Brukerne skal unngå å oppgi informasjon som det offentlige allerede har innhentet. Økt deling av data er også en forutsetning for utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Offentlig sektor skal dele data når den kan og skjerme når den må. Åpne offentlige data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk til utvikling av nye tjenester og verdiskaping i næringslivet.

Innhold

  Initiativ: Etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av data

  Regjeringen vil etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av data med spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser som læremiljø og kompetansebank for hele offentlig sektor.

  Senteret skal bidra til mer digitaliseringsvennlig regelverk, tilby rådgivning og veiledning, avgi høringsuttalelser, etablere nettverk og arenaer for regelverksforvaltere bl.a. med sikte på å etablere felles forståelse og fortolkning av regelverk som regulerer deling av data. Ressurssenteret skal jobbe tett med eksterne miljøer.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Gul – moderat fremdrift grunnet ressursmangel

  Hovedleveranser:

  • Ressurssenteret er i operativ pilot og blir gradvis etablert frem mot 1. oktober 2020 som en første versjon.
  • Ressurssenterer skal være behovsdrevet, og vil over tifd også kunne bidra innenfor andre områder enn regelverk, knyttet til deling av data.

  Understøttende aktiviteter:

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Arkivverket
  • Brønnøysundregistrene
  • Lånekassen
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statens vegvesen
  • UNIT

  Initiativ: Vurdere å benytte eksisterende datasjøer

  Regjeringen vil, i samarbeid med KS, vurdere å benytte eksisterende datasjøer (samlinger av store datamengder), herunder regionale og virksomhetsinterne datasjøer, som skal kunne understøtte dataanalyser og tjenesteutvikling.

  En datasjø vil være en kilde til alle data innenfor et område med mulighet for tilgang for flere, og et verktøy for effektivisering; læring, planlegging, utforsking av muligheter og et viktig grunnlag for maskinlæring og kunstig intelligens. En datasjø kan legge til rette for effektiv og standardisert datadeling, med sikre tilgangsmekanismer.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Gul – moderat fremdrift grunnet ressursmangel

  Initiativ: Utrede en generisk datafordeler

  Regjeringen vil, i samarbeid med KS, utrede en generisk datafordeler som blant annet innebærer kunnskap og metodikk for hvordan data kan deles på en forsvarlig måte gjennom å fastsette prinsipper for ansvar, kostnadsdekning og gevinstuttak.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Gul – moderat fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Skisse for generisk datafordeler

  Understøttende aktiviteter:

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Arkivverket
  • Brønnøysundregistrene
  • Direktoratet for e-helse
  • Lånekassen
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statens vegvesen
  • UNIT

  Initiativ: Utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data

  Regjeringen vil utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Oppdrag om å utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data er satt ut til advokatfirmaet Kluge

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Advokatfirmaet Kluge