Styrket samarbeid med privat sektor

Vi må effektivisere offentlig sektor for å få mer ut av ressursene. Det offentlige skal ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre. Digital samhandling med næringslivet og frivillige organisasjoner kan gi grunnlag for nye, innovative tjenester.

Innhold

  Tiltak i drift

  Initiativene har resultert i nye virkemidler og ressurser som kan tas i bruk av din virksomhet.

  StartOff: økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper

  StartOff-programmet er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil sette i gang et arbeid med etablering av et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper etter modell av liknende programmer i USA og Europa.

  Dette er StartOff

  Oppstartsselskaper kan ofte sitte på den innovative løsningen som svarer på et offentlig behov. StartOff kobler oppdragsgiver og startups sammen og følger partene gjennom hele innkjøpsprosessen. StartOff ble lansert 1. januar 2021 og ordningen administreres av DFØ og utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet. De første prosjektene er kunngjort og målet for programmet er å initiere 12 prosjekter i år.

  Fire hender som holder hverandre i en knute

  Ikke igangsatte tiltak

  Arbeidet med tiltaket har foreløpig ikke startet.

  Felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet

  Samarbeidet med privat sektor er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet med sikte på å videreutvikle et slikt samarbeid.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres

  Målsetting og leveranser:

  • Etablere prinsipper for offentlig privat samarbeid på digitaliseringsområdet som understøtter en «mangedobling» av økte samfunnsgevinster
  • Et samarbeid basert på økt bruk og utbredelse av offentlige fellesløsninger til privat sektor vil kunne mangedoble samfunnseffekten utover å «kun» å bruke de til tradisjonell myndighetsutøvelse

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Erfaringene og kunnskapsgrunnlaget Altinn har opparbeidet under tiden i Brreg med oppstart av OPS'ene, og spesielt DSOP fra 2016
  • Utredning om privates bruk av fellesløsningene (KMD/Wikborg Rein)
  • Datafabrikken (Digdir og Digital Norway)
  • Leverandørutviklingsprogrammet (DFØ)