Hopp til hovedinnhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Det nasjonale ressurssenteret for deling av data kan hjelpe deg med å vurdere utfordringer du kan møte på når du skal dele data, eller når du skal bruke data noen andre deler med deg.

Er mitt spørsmål egnet for ressurssenteret?

Har du et spørsmål knyttet til deling eller bruk av data, ta kontakt.

Vi arbeider hovedsakelig med juridiske spørsmål. Det kan være spørsmål om konkrete regelverk ved deling av data. Eksempler på dette er bestemmelser i personvernregelverket eller forvaltningsregelverket. Det kan også være spørsmål om sammenhengen mellom regelverk.

Mange større teknologiprosjekter i dag involverer deling av data. Det kan være vanskelig å vurdere om regelverket setter rammer for de teknologiske løsningene. Kunstig intelligens og maskinlæring forutsetter ofte store mengder informasjon. Det er derfor ofte spørsmål om deling og bruk av data. Ressurssenteret har god kompetanse på juss og teknologi. Vi kan hjelpe deg med å identifisere og løse rettslige problemstillinger.

Ressurssenteret har kun rådgivende myndighet. Vi tror likevel at vi kan hjelpe deg slik at det kan bli lettere å konkludere i sammensatte og vanskelige saker.

Er det noe vi ikke kan hjelpe med?

Vi tilbyr som hovedregel ikke konkret juridisk bistand der det er naturlig å forvente at en virksomhet benytter intern eller innleid juridisk kompetanse for å gjennomføre nødvendige vurderinger knyttet til egen oppgaveløsing.

Kontakt oss

Jobber du i en virksomhet og ser utfordringer knyttet til deling av data, vil vi gjerne høre fra deg. Det gjelder uansett om du jobber i en privat eller en offentlig virksomhet. Vi vil også gjerne høre fra privatpersoner som har tips til tjenester som kan forbedres med bedre datadeling mellom offentlige etater.

Hovedkommunikasjonskanalen vår er Datalandsbyen. Dette er et åpent forum hvor du kan skrive opprette eller kommentere på eksisterende innlegg. Ved å henvende deg til oss gjennom Datalandsbyen bidrar du til å skape åpne diskusjoner og finne løsninger på juridiske spørsmål ved deling av data. Det kan også gjøre at du kommer i kontakt med andre som jobber med det samme.

Datalandsbyen er et åpent forum som krever at du registrerer deg. Dersom du ikke ønsker dette eller henvendelsen din ikke passer for et slikt forum kan du kontakte oss via ressurssenteret@digdir.no eller vår innspillsløsning.