Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne uavhengig av hvilke virksomheter som tilbyr dem. Dette krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Det er et mål å utvikle løsninger som gjør at når privatpersoner er pålogget en offentlig løsning eller nettside, blir relevant informasjon, meldinger og tjenester fra andre offentlige virksomheter gjort tilgjengelig samtidig. Brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor.

Innhold

  Initiativ: Prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

  Regjeringen vil i første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor følgende livshendelser:

  Initiativ: Utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

  Digitaliseringsdirektoratet skal følge arbeidet med sammenhengende tjenester, blant annet gjennom å utvikle metoder og samle kunnskap. Direktoratet skal også konkret bistå de ansvarlige departementene med operasjonalisering og organisering av tiltakene der det er behov og ønsker om det. Arbeidet gjøres i samarbeid med KS, som vil ha ansvar for å forankre tiltakene i kommunesektorens samstyringsarenaer for digitalisering og involvere kommunal sektor i arbeidet.

  Arbeidet innebærer å bygge videre på og videreutvikle veiledning for sammenhengende tjenester.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet og KS
  Gjennomføres 2020–
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Komplettere innhold i veiledning med informasjon, erfaringer og råd fra reelle samarbeidsprosjekter. Veiledningen skal inspirere og støtte de som utvikler sammenhengende tjenester i eller for offentlig sektor
  • Veiledning og rådgivning til forvaltningen

  Understøttende aktiviteter:

  • Faglig samarbeid på tvers av de 7 prioriterte livshendelsene
  • Veiledning, rådgivning og erfaringsinnhenting fra de 7 livshendelsene
  • Rådgivning via Digitaliseringsrådet (Digitaliseringsdirektoratet)
  • Medfinansieringsordningen og DigiFin – finansierer små og mellomstore digitaliseringsprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og tverrgående prosjekter som understøtter digitaliseringsstrategien (Digitaliseringsdirektoratet)
  • StimuLab (Digitaliseringsdirektoratet)
  • Prosjekt-, program- og porteføljenettverket (Digitaliseringsdirektoratet)

  Initiativ: Utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2020–
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS

  Initiativ: Utrede konsept for en innbyggerorientert løsning for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning, som for eksempel virtuell assistent, for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester som er persontilpasset.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2020–
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS