Økt digital kompetanse i offentlig sektor

Digital kompetanse blir fremover en kritisk faktor for offentlige virksomheters evne til digital transformasjon og uthenting av gevinster fra digitalisering.

Initiativ: Utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor

Regjeringen vil utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor. KS og andre relevante aktører vil bli involvert i arbeidet.

Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
Gjennomføres 2020–2021
Status fremdrift (oppdateres halvårlig) Ikke startet