Økt digital kompetanse i offentlig sektor

Digital kompetanse blir fremover en kritisk faktor for offentlige virksomheters evne til digital transformasjon og uthenting av gevinster fra digitalisering.

Ikke igangsatte tiltak

Arbeidet med tiltaket har foreløpig ikke startet.

Strategi for digital kompetanse i offentlig sektor

Å utarbeide en strategi for digital kompetanse er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor der KS og andre relevante aktører vil bli involvert i arbeidet.

Arbeidet med en strategien er foreløpig ikke igangsatt. Det pågår imidlertid andre viktige tiltak som bidrar til å nå målene knyttet til innsatsområdet. Arbeidet med en ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren, ledet av Unit, ble lansert i april 2021.

Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
Gjennomføres
Status fremdrift Ikke startet