Ny i Norge – en prioritert livshendelse

Å være ny i Norge innebærer omfattende kontakt med det offentlige. Det er mange ting som skal på plass, og mye å sette seg inn i. Arbeidet med livshendelsen Ny i Norge er satt i gang både for å gi den nyankomne gode tjenester, men har også et mål om mer sammenheng i de offentlige tjenestene og på systemsiden. Visjonen til livshendelsen er at: “Det skal være enkelt å være ny i Norge,” mens oppdragsmålet er at «Flere deltar i arbeids- og samfunnsliv».

Livshendelsen Ny i Norges start og slutt kan være forskjellig fra person til person. En del av arbeidet som gjøres i 2021 er se nærmere på temaet.

Arbeidet med livshendelsen organiseres som et program som skal gjennomføres i perioden 2019–2025.

Dette skal programmet oppnå

Livshendelsen Ny i Norge er kompleks fordi den involverer mange ulike sektorer som i dag allerede leverer gode tjenester. Målet er å legge til rette for trygg kommunikasjon og sikker informasjonsutveksling for den nyankomne og tjenesteytere. Det skal være enkelt å orientere seg i tjenestetilbudet, vite hvilke ting som må gjøres, og i hvilken rekkefølge det må gjøres.

Hva skjer i programmet nå?

I 2021 arbeides det med organisering, videre analysearbeid, fremtidsbilde og gevinstkart. Arbeidet gjøres sammen med kjerneinteressentene.

Viktige understøttende aktiviteter

Her er aktiviteter som støtter opp under prosjektet:

  • Brukerreiser og informasjonsinnhenting/ intervjuer. IMDi har innhentet informasjon om følgende målgrupper: overføringsflyktninger, voksne asylsøkere, enslige mindreårige, barn i familie, familieinnvandrer og arbeidssøkere. Ferdigstilt
  • Informasjonsinnhenting for livshendelsen Ny i Norge (Rambøll Management Consulting). Ferdigstilt
  • Kompetansedataflyt for flyktninger – tiltak fra innsiktsrapport 2020. Tiltaket inngår nå som leveranse i prosjektet “Videreutvikling av IMDinett bosetting” i IMDis digitale portefølje. Oppstart av planleggingsfase for prosjektet er høsten 2021
  • Workshops med interessenter, blant annet med fremsynsmetodikk, avholdes andre halvdel 2021
  • Innsikts- og analyserapport for 2021, ferdigstilles andre halvdel 2021
  • Initiering av en programorganisering, andre halvdel 2021
Disse er med i arbeidet med livshendelsen Ny i Norge
Ansvarlig departement Kunnskapsdepartementet (KD)
Ansvarlig
direktorat/virksomhet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Andre deltakere og
samarbeidspartnere

KS

Digitaliseringsdirektoratet

Faggruppe for tjenestekjeder under Kunnskapsdepartementet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

NAV

Kontaktpersoner

KD:
Ingvild Kleppestø (Ingvild.kleppesto@kd.dep.no)

IMDi:
Thomas Nordraak (tno@imdi.no)