Klart og digitaliseringsvennlig regelverk

For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det.

Regelverket bør være klart og forståelig, uten unødvendige skjønnsbestemmelser og med harmoniserte begreper. Regelverket bør også legge til rette for hel- og delvis automatisert saksbehandling og formålstjenlig bruk av kunstig intelligens, samt digital transformasjon.

Innhold

  Initiativ: Foreta en gjennomgang av regelverk

  Regjeringen vil foreta en gjennomgang av regelverk for å kunne vurdere å fjerne gjenstående hindringer for digitalisering med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Identifisere hindringer i dagens regelverk med utgangspunkt i livshendelsene

  Understøttende aktiviteter:

  • Oppgave i ressurssenteret (Digitaliseringsdirektoratet) i samarbeid med andre aktører i Digitaliseringsdirektoratet og andre virksomheter ved behov

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Arkivverket
  • Brønnøysundregistrene
  • Lånekassen
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statens vegvesen
  • UNIT

  Initiativ: Innlede dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og virksomheter i offentlig sektor

  Regjeringen vil innlede dialog med næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter for å få innspill til konkrete hindringer for digitalisering i regelverket.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • I dialog med næringsliv, etablere nye forretningsmodeller og regelverk

  Understøttende aktiviteter:

  • Oppgave i ressurssenteret (Digitaliseringsdirektoratet) i samarbeid med andre aktører i Digitaliseringsdirektoratet og andre virksomheter ved behov

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Arkivverket
  • Brønnøysundregistrene
  • Digital Norway
  • Lånekassen
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statens vegvesen
  • UNIT

  Initiativ: Utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk

  Regjeringen vil utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Hovedleveranser:

  • Utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk 

  • Ambisjonen må være å få digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk integrert i utdanning av jurister  

  • Veilederen må linkes opp til lovteknikkheftet, og muligens til utredningsinstruksen 

  Understøttende aktiviteter:

  • Oppgave i ressurssenteret (Digitaliseringsdirektoratet) i samarbeid med andre aktører i Digitaliseringsdirektoratet og andre virksomheter ved behov

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Regelrådet
  • Universitetet i Oslo

  Initiativ: Omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk

  Regjeringen vil omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Hovedleveranser:

  • Endre omtalen i Lovteknikk og lovforberedelse

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Justis- og beredskapsdepartementet