Klart og digitaliseringsvennlig regelverk

For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det.

Regelverket bør være klart og forståelig, uten unødvendige skjønnsbestemmelser og med harmoniserte begreper. Regelverket bør også legge til rette for hel- og delvis automatisert saksbehandling og formålstjenlig bruk av kunstig intelligens, samt digital transformasjon.

Innhold

  Initiativ: Foreta en gjennomgang av regelverk med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester

  Regjeringen vil foreta en gjennomgang av regelverk for å kunne vurdere å fjerne gjenstående hindringer for digitalisering med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Arbeidet er påbegynt, og nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digdir har ansvar for initiativet. Arbeidet er avhengig av tett samarbeid med de som koordinerer arbeidet med de sammenhengende tjenestene, og de som er ansvarlig for de 7 livshendelsene
  Kontaktperson Tone Bringedal (tbr@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Initiativet skal identifisere og bidra til å fjerne uønskede hindringer i regelverket, med utgangspunkt i sammenhengende tjenester og i dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og akademia.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • De ansvarlige for de syv livshendelsene

  Initiativ: Innlede dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og virksomheter i offentlig sektor om hindringer i regelverket

  Regjeringen vil innlede dialog med næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter for å få innspill til konkrete hindringer for digitalisering i regelverket.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digdir har ansvar for initiativet. Senteret har etablert en innspillsløsning hvor målgruppene kan spille inn regelverksutfordringer. Senteret har hatt møter med en rekke private og offentlige aktører hvor målet bl.a. har vært å identifisere hindringer i regelverket.
  Kontaktperson Tone Bringedal (tbr@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Initiativet skal gi kunnskap om hva som er de viktigste regelverkshindringene, slik at relevante tiltak kan igangsettes.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Arbeidstilsynet
  • Arkivverket
  • Bergen kommune
  • Brønnøysundregistrene
  • Digital Norway
  • Direktoratet for e-helse
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Kartverket
  • Lånekassen
  • NAV
  • Norstella
  • Oslo kommune
  • Skatteetaten
  • Språkrådet
  • Statens pensjonskasse (SPK)
  • Statens vegvesen (SVV)
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Stavanger kommune
  • UNIT
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)

  Initiativ: Utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk

  Regjeringen vil utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Arbeidet er i oppstartsfasen, og initiativet ivaretas av nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digdir
  Kontaktperson Tone Bringedal (tbr@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det
  • Initiativet skal utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk
  • Ambisjonen er å få digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk integrert i utdanning av jurister
  • Veilederen må linkes opp til lovteknikkheftet, og muligens til utredningsinstruksen

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Oppgave i ressurssenteret i Digdir, i samarbeid med andre aktører i Digdir og andre virksomheter ved behov

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Digital Norway
  • Regelrådet
  • Språkrådet
  • Universitetet i Oslo
  • M.fl.

  Initiativ: Omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk

  Regjeringen vil omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdatert februar 2021) Ikke startet

  Målsetting og leveranser:

  • Endre omtalen i Lovteknikk og lovforberedelse

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Justis- og beredskapsdepartementet