Starte og drive en bedrift – en prioritert livshendelse

Livshendelsen Starte og drive en bedrift dekker hele livsløpet til en bedrift, fra at noen får ideen eller ønsket om å starte egen bedrift, og helt frem til bedriften avsluttes. Det inkluderer også overføring av eierskapet eller ledelsen av en bedrift, både planlagte og som følge av dødsfall eller andre hendelser.

Dette skal prosjektet oppnå

Det overordnede målet er å gjøre det enklere for den næringsdrivende i alle fasene bedriften gjennomgår (idé-, etablering-, drive- og avslutningsfase). Dette oppnås gjennom å se stegene den næringsdrivende må gjennom i sammenheng, og etablere sammenhengende forretningstjenester sett fra bedriftens og den næringsdrivendes ståsted. Tjenestene må henge sammen både på tvers av offentlig sektor, og på tvers av privat og offentlig sektor der det er relevant.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for livshendelsen. Brønnøysundregistrene skal bidra til å skape sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen. De etablerer en metodikk for arbeidet, identifiserer og koordinerer tiltak, og gjennomfører i noen tilfeller tiltak som bidrar til forenkling og gevinster for næringslivet. Arbeidet skjer i tett dialog med offentlige private sektorutvikling (OPS) porteføljene.

Hva skjer i prosjektet nå?

Prosjektet er på plan. Brukerreisen er kartlagt gjennom fire faser og 34 steg og et stort antall forretningstjenester. Den brukes nå aktivt i samarbeid med andre etater. Et stort antall tiltak er identifisert og koordineres. Tiltakene er samlet i 5 områder:

 1. etablering og etterlevelse
 2. eierskap og hvitvasking
 3. digital handel og seriøsitet
 4. økonomisk oversikt
 5. gjeld og innkreving

Viktige understøttende aktiviteter

 • E-guider for "starte og drive” innen bestemte sektorer
 • Tilpasset veiledning SKD
 • Virkemiddelportal/digitalt tilskuddsregister
 • Ny bonde
 • Næringskoding
 • Krav om økonomisystem
 • Virksomhetsportal
 • Konkurskarantene
 • Kontroll av stråmenn
 • Min «næringsside for ENK»
 • Løpende næringskoding
 • Krav om egen bedriftskonto for ENK i bank
 • Digitale HMS-kort
 • Min innkreving
 • Løyveregister
Disse er med i arbeidet med livshendelsen Starte og drive bedrift
Ansvarlig departement Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Utførende direktorat/virksomhet Brønnøysundregistrene
Andre deltakere og samarbeidspartnere KS
Arbeidstilsynet
Digdir
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
NAV
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
De nordiske registeretatene og skattemyndigheten gjennom Nordic Smart Government
Kontaktpersoner

NDF:
Tor-Arne Berge (tor-arne.berge@nfd.dep.no)

Brønnøysundregistrene:
Steinar Skagemo (steinar.skagemo@brreg.no
Sverre Hovland (sverre.hovland@brreg.no​)