Standarder for offentlig sektor

Her finner du korte beskrivelser av de standarder som er anbefalte og/eller obligatoriske for offentlig sektor. En standard kan være obligatorisk i én sammenheng, men bare være anbefalt i en annen. Derfor er standardene alltid satt i forbindelse med de bruksområdene de angår.