Hopp til hovudinnhald

XML (Extensible Markup Language) er eit markeringsspråk som vert brukt mellom anna til deling av strukturerte data, koding av dokument og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystem og dataformat. Standarden vert halden ved like av W3C.

Standarden gjeld for følgande bruksområde:

   Obligatorisk eller anbefalt?

   Det er bruksområdet som definerer om standarden er obligatorisk eller anbefalt.

   Kort om XML

   XML er eit format som kan brukast til deling av strukturerte data mellom informasjonssystem. XML vert også brukt til koding av dokument og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystem. Filformatet .xml organiserer data i ein hierarkisk struktur. Formatet er eit vanleg tekstformat som kan lesast av menneske, der merke, eller taggar, gir informasjon om kva innholdet er.

   Fakta om standarden

   Versjonsnummer: 1.0

   Type standard: Deling av data mellom informasjonssystem, Kommunikasjon

   Språk: Engelsk

   Organisasjon: W3C