Standardar

Auka standardisering og digitalisering fører til betre samhandling og høgare servicenivå. Bruk av IT-standardar for offentleg forvalting fører til samstemte, brukarvennlege, trygge og universelt utforma tenester.

Digdir Illustrasjon – En person sitter på kanten av en firkant - gul.svg