Hopp til hovudinnhald

Format for å strukturere informasjon, som tekst og bilete, på nettsider.

Standarden gjelder for følgande bruksområde:

Obligatorisk eller anbefalt?

Ein standard kan vere obligatorisk i éin samanheng, men berre vere anbefalt i ein annan. Derfor må du sjå på bruksområdet som standarden gjeld for, for å finne ut om den er obligatorisk eller anbefalt.

Kort om HTML

HTML 4.01 er ein subversjon av HTML 4. Formatet vert nytta til å strukturere informasjon på nettsider og har støtte for multimedia, skripting, stylesheets og printerfasilitetar. Formatet har støtte for alternativ presentasjon av innhald for brukarar med spesielle behov. HTML 4 gir også betre fasilitetar for internasjonalisering.

Kvifor bruke HTML?

For publisering av innhald på nett er per i dag HyperText Markup Language (HTML) det mest tilgjengelege og mest utbreidde dokumentformatet.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: HTML 5, HTML 4.01

Type standard: Strukturering av informasjon på nettsider

Språk: Engelsk

Organisasjon: W3C