Hopp til hovudinnhald

FTP (File transfer protocol) er ein standard for overføring av filer i eit TCP/IP-basert nettverk.

Standarden gjeld for følgande bruksområde:

Er FTP obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjeld for, for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om FTP

Standarden ligg på applikasjonslaget i OSI-modellen. Overføringa skjer mellom ein FTP-klient og ein FTP-servar.

Kvifor bruke FTP?

FTP er ein av fleire standardar for filoverføring og er mykje brukt. Alle verksemder bør ha støtte for denne måten å overføre data på. Støtte for FTP skal ikkje utelukke støtte og bruk av andre standardar for filoverføring.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: RFC 959

Type standard: Filoverføring

Språk: Engelsk

Organisasjon: IETF - The Internet Engineering Task Force