Hopp til hovudinnhald

HTTP (Hypertext transfer protocol) er ein standard for overføring av tekst på web.

Standarden gjeld for følgande bruksområde:

Er HTTP obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområda som standarden gjeld for, for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om HTTP

HTTP (Hypertext transfer protocol) er den mest brukte protokollen for å overføre tekst på web. Standarden ligg på applikasjonslaget i OSI-modellen. Støtte for denne protokollen er ein føresetnad for å lage nettenester for brukarar.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: HTTP versjon 1.1

Type standard: Grunnleggande datakommunikasjon

Språk: Engelsk

Organisasjon: IETF-The Internet Engineering Task Force