Hopp til hovudinnhald

ELMER (Enklare og meir effektiv rapportering) er ein særnorsk spesifikasjon som inneheld retningslinjer for brukargrensesnitt i offentlege skjema på Internett. ELMER 3.0 er den nyaste versjonen av ELMER.

Standarden gjeld for følgjande bruksområde:

Er ELMER obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområda som standarden gjeld for, for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om ELMER

ELMER (Enklare og meir effektiv rapportering) er ein særnorsk spesifikasjon som inneheld retningslinjer for brukargrensesnitt i offentlege skjema på Internett. ELMER 3.0 er den nyaste versjonen av ELMER-retningslinjene, som skal sikre ein einskapleg og brukarvennleg skjemabasert kommunikasjon med offentleg sektor. Når skjemaa følgjer ELMER vil brukaren kjenne seg att og tenesta vil vere enkel og grei å bruke.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: ELMER 3.0

Type standard: Brukargrensesnitt

Språk: Norsk

Organisasjon: Brønnøysundregistra