Hopp til hovudinnhald

IP er grunnleggande standard for kommunikasjon på Internett. Standarden ligg på nettverkslaget OSI-modellen og skal sørge for overføring av datapakkar mellom einingar på Internett. Her vert det peikt på versjonane IPv6 og IPv4 og standarden.

Standarden gjeld for følgande bruksområde:

Er IPv4 og IPv6 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområda som standarden gjeld for, for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om IPv4 og IPv6

IPv4 er den mest utbreidde standarden for kommunikasjon på Internett. I dag er nesten all kommunikasjon på Internett basert på IPv4. IPv4 består av ein familie av standardar og vi anbefaler at ein bruker ein komplett stack når ein implementerer IPv4. På sikt vil IPv4 verte erstatta av IPv6 og det er anbefalt å ha støtte for både IPv4 og IPv6.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: IPv6/IPv4

Type standard: Grunnleggande datakommunikasjon

Språk: Engelsk

Organisasjon: IETF