Hopp til hovudinnhald

MPEG-2 er eit tapsbasert komprimeringsformat for video, og skal brukast ved avlevering og deponering av video til arkiv.

Standarden gjeld for følgande bruksområde:

Er MPEG-2 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjeld for, for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om MPEG-2

MPEG-2 er mykje brukt som format for digitale TV-signal. Den gir også formatet av filmar og andre program som er distribuerte på DVD og liknande plater.

Kvifor bruke MPEG-2?

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 8-17 beskriv godkjende dokumentformat ved avlevering og deponering. MPEG-2 inngår i denne forskrifta etter arkivfaglege vurderingar.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: ISO/IEC 13818-2:2000, ISO/IEC 13818-2:2013

Type standard: Video

Språk: Engelsk

Organisasjon: ISO/IEC