Hopp til hovudinnhald

Standard for beskriving og tilgjengeleggjering av omgrep for offentlege verksemder

Standarden gjeld for følgjande bruksområde:

Krav

Anbefalt.

Beskriving

Standarden beskriv kva element som skal og kan takast med når offentlege verksemder dokumenterer/beskriv sine omgrep og omgrepssamlingar.

Standarden spesifiserar kva som skal/bør/kan takast med når offentlege verksemder dokumenterer/beskriv sine begrep og begrepssamlingar. Den spesifiserer også korleis beskrivelsar av begrep og begrepssamlingar blir gjort tilgjengeleg iht. W3C-standarden SKOS.

Status

Anbefalingen er gjeldande, frå og med 1.1.2023. Denne erstattar tidlegare «Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser v.2.0.2» og «SKOS-AP-NO-Begrep – Forvaltningsstandard for tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser basert på SKOS v.1.1.1»