Hopp til hovudinnhald

ODF omfattar tekstdokument, rekneark og presentasjonar.

Standarden gjeld for følgande bruksområde:

Er ODF obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområda som standarden gjeld for, for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om ODF

ODF er eit ope XML-basert dokumentformat for kontorpakkar til bruk av mellom anna redigerbare tekstdokument, rekneark og presentasjonar.

Kvifor bruke denne versjonen av ODF?

Fordi nokre kontorstøtteprogramvarer ikkje verkar saman med kvarandre (låg grad av interoperabilitet), anbefaler vi å bruke både ODF og OOXML (parallellpublisering). ODF 1.1 har vesentlege forbetringar når det gjeld kor tilgjengeleg formatet er for brukarar med spesielle behov, samanlikna med ODF 1.0.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: ODF 1.1

Type standard: Dokumentformat

Språk: Engelsk

Organisasjon: Oasis