Hopp til hovudinnhald

CSS (Cascading Style Sheets) er eit språk som vert brukt til å definere ein utsjånad. Døme på utsjånad kan vere oppsett, fargar og annan stilinformasjon.

Standarden gjeld for følgjande bruksområde

Er CSS obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjeld for, for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om CSS

Stilinformasjonen kan integrerast i sjølve dokumentet eller skiljast ut som ei eiga fil med endinga .css. Ei uavgrensa rekkje dokument kan peike til og styrast av same .css-fil. Ved å endre på ei fil, kan ein endre fargebruk, bakgrunnsbilete osb. i alle dokument som peiker til CSS-fila. Struktur og semantikk vert ikkje beskrive i CSS, men i til dømes HTML eller XML.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: CSS 2.1 eller CSS 3

Type standard: Utseende, utforming

Språk: Engelsk

Organisasjon: W3C