Hopp til hovudinnhald

FLAC er eit utbreidd format for tapsfri koding av lyd.

Standarden gjeld for følgjande bruksområde:

Er FLAC obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjeld for, for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om FLAC

Free Lossless Audio Codec (FLAC) er eit forholdsvis utbreidd format for tapsfri koding av lyd. FLAC er anerkjend og vert vedlikehalde av ein ikkje-kommersiell organisasjon (Xiph.org Foundation). Utviklingsprosessen er open, transparent og ikkje-diskriminerande. Standarddokumenta er tilgjengelege gratis, og kan fritt vidareformidlast.

Fakta om standarden:

Versjonsnummer: FLAC 1.2.1: 17 September 2007

Type standard: Tapsfri lydkomprimering

Språk: Engelsk

Organisasjon: Xiph.org