Hopp til hovudinnhald

TCP (Transmission control protocol) er ein grunnleggande standard for å styre trafikken i nettverk basert på IP.

Standarden inngår i følgande bruksområde:

Er TCP obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjeld for (i boksen over), for å finne ut når det er anbefalt og når det er obligatorisk å bruke standarden.

Kort om TCP

TCP (Transmission control protocol) er ein grunnleggende standard for å styre trafikken i nettverk basert på IP. Standarden ligg på transportlaget i OSI-modellen.

Kvifor bruke TCP?

TCP er den mest brukte protokollen for å styre trafikken på Internett. Den kan sjåast som ein grunnleggande standard for datakommunikasjon. Som for IP finst det også tilhøyrande standardar til TCP. Det er viktig at desse standardane vert sett på som ein heilskap.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: TCP/IPv4

Type standard: Grunnleggande datakommunikasjon

Språk: Engelsk

Organisasjon: IETF-The Internet Engineering Task Force