Oversikt over fellesløsninger

Finn samlet informasjon om de nasjonale fellesløsningene. Dette er byggeklosser som allerede er utviklet, og som du kan gjenbruke i utvikling av offentlige digitale tjenester. Oversikten viser både nasjonale felleskomponenter og andre fellesløsninger.