Oversikt over fellesløsninger

Finn samlet informasjon om de nasjonale fellesløsningene. Dette er byggeklosser som allerede er utviklet, og som du kan gjenbruke i utvikling av offentlige digitale tjenester. Oversikten viser både nasjonale felleskomponenter og andre fellesløsninger.

02. des 2019

eBevis forenkler utveksling av informasjon mellom leverandører og det offentlige i anskaffelsesprosessene. Den lar innkjøpere hente inn og gi tilgang til offentlig informasjon om leverandørerer før og etter kontraktsinngåelse.

03. des 2019

Med eInnsyn kan du publisere postjournalene dine. Innbyggere kan gratis og anonymt søke i journalene og be om innsyn i dokumenter som ikke er publisert. En postjournal er et register over all arkivført post og korrespondanse i en offentlig virksomhet.

03. des 2019

Felles datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål.