Nasjonale fellesløsninger ID-porten

ID-porten gjør det mulig for brukerne dine å logge seg inn på offentlige tjenester. Med kjente elektroniske ID-er som MinID, BankID, Buypass og Commfides kan innbyggerne bruke påloggingsløsninger de kjenner fra før til å autentisere seg.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Innbyggere

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Gratis etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Video med intro til ID-porten

Skatteetaten hadde en egen pinkode-løsning for selvangivelsen. Vi ønsket en felles løsning som var sikker og kjent for brukerne. Med ID-porten unngår vi å drifte egen løsning og kan ha fokus på våre kjernetjenester.