Nasjonale fellesløsninger Felles datakatalog

Felles datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål.

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

Innhold

Katalog for datasett - gir oversikt over tilgjengelige datasett

API-katalog - gir oversikt over maskinelle grensesnitt til datasett

Begrepskatalog - gir oversikt over hva dataene betyr, og hvordan tilbyder fortolker dataene

Katalog for informasjonsmodeller - gir oversikt over hvordan datasett henger sammen

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Gratis etablering. Gratis bruk
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Synliggjør dine data

Digitaliseringsrundskrivet stiller krav om at den enkelte virksomhet skal registrere datasett i Felles datakatalog. Dette skal som et minimum gjøres når virksomheten endrer eller etablerer tjenester.

Les mer i Digitaliseringsrundskrivet.