Nasjonale fellesløsninger Altinn tjenesteutviklingsløsning

Altinn Studio er Altinns nye verktøy for å utvikle digitale tjenester. Dette kan være alt fra helt enkle skjema til veldig avanserte applikasjoner.

Kort om Altinn Studio
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Ansatte i statlige virksomheter

Ansatte i kommunal sektor

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Dette er Altinn Studio

Om Altinn TUL

Altinn TUL er også et verktøy for å utvikle offentlige digitale tjenester på Altinn-plattformen. Løsningen vil fases ut i løpet av 2025–26, og erstattes av Altinn Studio.

Les mer om Altinn TUL