Oversikt over nasjonale fellesløsninger FIKS Tjenesteplattform

KS FIKS Tjenesteplattform er en plattform for utvikling og drift av kommunale applikasjonstjenester.

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Ansatte i kommunal sektor

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Gratis etablering. Betaler for bruk
Forvalter KS

Kommunale fellesløsninger

KS bidrar til at kommunesektoren utvikler trygge, gode og effektive løsninger sammen. Det skal gi innbyggerne og næringslivet mer helhetlige tjenester.

Se oversikt over felles løsninger som kan brukes ved utvikling av kommunale tjenester.