Nasjonale fellesløsninger SvarUt/SvarInn

Med løsningen kan du formidle dokumenter fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ på en sikker måte. SvarUt benyttes for utgående post, mens SvarInn benyttes for innkommende post.

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Innbyggere

Ansatte i statlige virksomheter

Ansatte i kommunal sektor

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Gratis etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter KS

Kommunale fellesløsninger

KS bidrar til at kommunesektoren utvikler trygge, gode og effektive løsninger sammen. Det skal gi innbyggerne og næringslivet mer helhetlige tjenester.

Oversikt over løsninger som kan tas i bruk, finner du hos KS.