Hopp til hovedinnhold

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, og under dette bygninger, boliger og adresser. Informasjon du behøver i planlegging, utbygging, bruk av og vern av fast eiendom samt i kjøp og salg av bolig.

Matrikkelen er nasjonalt grunndataregister for opplysninger om eiendom, bygninger, boliger, adresser og grenser. Matrikkelen er hjemlet og regulert i matrikkelloven. Du skal bruke registeret når du behandler saker om fast eiendom, herunder bygninger, boliger, adresser og grenser (se lovverk).

... det finnes bare én grunnbok, og den befinner seg hos Kartverket ... det finnes bare én matrikkel, og den befinner seg hos Kartverket …