Nasjonale fellesløsninger Matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, og under dette bygninger, boliger og adresser. Informasjon du behøver i planlegging, utbygging, bruk av og vern av fast eiendom samt i kjøp og salg av bolig.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

Innhold

Nasjonalt grunndataregister for opplysninger om eiendom, bygninger, boliger, adresser og grenser

Juridiske forutsetninger for bruk Matrikkelen er hjemlet og regulert i matrikkelloven. Du skal bruke registeret når du behandler saker om fast eiendom, herunder bygninger, boliger, adresser og grenser. Se lovverk
Betaling Gratis etablering. Gratis bruk. Samfinansiering. Se betalingsinformasjon
Forvalter Kartverket

... det finnes bare én grunnbok, og den befinner seg hos Kartverket ... det finnes bare én matrikkel, og den befinner seg hos Kartverket …