Hopp til hovedinnhold

Kontaktregisteret gir deg mobilnummer og e-post til innbyggerne i Norge slik at du kan sende post og varslinger digitalt. Du ser hvem som har reservert seg mot digital kommunikasjon, hvilken digital postkasse de eventuelt har valgt, og hvilken språkpreferanse de har.

Kontaktregisteret er nasjonalt grunndataregister for opplysninger om innbyggeres digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Det skal benyttes ved varsling og til å sjekke reservasjonsstatus (se lovverk).

Vi bruker registeret i sammenheng med andre nasjonale register og egne fagsystem, som gir stor verdi for oss, og vi anbefaler å bruke registeret.