Nasjonale fellesløsninger Kontaktregisteret

Kontaktregisteret gir deg mobilnummer og e-post til innbyggerne i Norge slik at du kan sende post og varslinger digitalt. Du ser hvem som har reservert seg mot digital kommunikasjon, hvilken digital postkasse de eventuelt har valgt, og hvilken språkpreferanse de har.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Innhold

Nasjonalt grunndataregister for opplysninger om innbyggeres digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus

Juridiske forutsetninger for bruk Skal benyttes ved varsling og til å sjekke reservasjonsstatus. Se lovverk
Betaling Gratis etablering. Gratis bruk
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Vi bruker registeret i sammenheng med andre nasjonale register og egne fagsystem, som gir stor verdi for oss, og vi anbefaler å bruke registeret.