Nasjonale fellesløsninger eBevis

eBevis forenkler utveksling av informasjon mellom leverandører og det offentlige i anskaffelsesprosessene. Den lar innkjøpere hente inn og gi tilgang til offentlig informasjon om leverandørerer før og etter kontraktsinngåelse.

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

Sluttbrukere

Ansatte i statlige virksomheter

Ansatte i kommunal sektor

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Gratis etablering. Gratis bruk. Tilgang forutsetter en systemløsning som har implementert eBevis, for eksempel et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) eller tilsvarende.
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Viktig informasjon til innkjøpere

For innkjøpere som benytter eBevis er det viktig å vite hva slags informasjon man får gjennom løsningen.

Les mer om innkjøperes bruk av eBevis.