Hopp til hovedinnhold

eBevis forenkler utveksling av informasjon mellom leverandører og det offentlige i anskaffelsesprosessene. Den lar innkjøpere hente inn og gi tilgang til offentlig informasjon om leverandørerer før og etter kontraktsinngåelse.

Tilgang forutsetter en systemløsning som har implementert eBevis, for eksempel et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) eller tilsvarende.

Viktig informasjon til innkjøpere

For innkjøpere som benytter eBevis er det viktig å vite hva slags informasjon man får gjennom løsningen.

Les mer om innkjøperes bruk av eBevis.